headerfotos

Op woensdag 19 april organiseerde het Bio-energiecluster Oost-Nederland gezamenlijk met de stichting Pioneering een bijeenkomst met als thema Verduurzaming van de Warmtevoorziening. Dit was tevens het startschot voor de samenwerking tussen de twee clusters. De presentaties van deze bijeenkomst kunt u hieronder downloaden.

 BTG MPD GO Duurzaam Presentatie

Frans Feil Go Duurzaam presentatie opening

Frans Feil Go Duurzaam presentatie slot

Gerard Salemink Go Duurzaam presentatie

Vincent Wever Go Duurzaam presentatie

Voshaar Go Duurzaam presentatie