headerfotos

Informatie

Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.

Subcategorieën

Overijssel

 Nieuw Energie Overijssel

 

Gelderland

Bio-energie in Gelderland

Gelderland zet voor duurzame energie in op initiatieven vanuit de Tafels van het Gelders Energieakkoord (GEA). De provincie heeft GEA mede ondertekend. Ook BEON heeft het akkoord ondertekend en is mede oprichter geweest van de Biomassa Tafel. Deze Tafel heeft in 2017 het beleidsstuk Biomassa 2030 omarmd als uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. De Biomassatafel heeft geen eigen budget en is afhankelijk van mogelijkheden en procedures binnen GEA en de provincie voor het krijgen van financiering.

Voor de inzet van houtige biomassa is de provincie terughoudend. Op dit moment zijn er veel projecten gaande die gebruik maken van lokaal hout. De Gelderse Provinciale Staten is bezorgd dat bossen daaronder gaan lijden en heeft daarom in 2017 een motie aangenomen om alleen innovatieve projecten te ondersteunen.

Voor meer informatie, zie:

-          Motie houtige biomassa en BEON reactie

-          Visie Biomassatafel

 

-          Biomassa 2030

 

 

Vergistingsinstallaties dragen in hoge mate bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Alhoewel de techniek erachter bekend en bewezen is, ontstaat er doorgaans veel onrust bij omwonenden wanneer er plannen voor een vergistingsinstallatie bekendgemaakt worden. De onderstaande vraag en antwoord lijst probeert hier helderheid in te verschaffen. De informatie is gebaseerd op een doorsnee installatie van 1 MW.