headerfotos

De eerste vergisters in Nederland draaiden nog hoofdzakelijk op mest en mais. De techniek was in Nederland relatief onbekend en de ondernemers leden al genoeg risicoís. Tegenwoordig wordt het aandeel mais in de biomassa snel minder (in 2008 44% van de co-producten). Steeds meer wordt gebruik gemaakt van afvalstromen zoals gras uit bermen en slootkanten; afval van supermarkten, afval uit de landbouw (doorgedraaide aardappelen, bietenpuntjes, delen van planten die niet verkocht worden) en reststromen uit de proces industrie (glycerine (restproduct bij de productie van biodiesel)) .