headerfotos

Wanneer mest en organisch materiaal vergist wordt, dan blijft er digestaat over. Digestaat kan net als mest over het land uitgereden worden waarbij minder geuroverlast ontstaat dan bij het uitrijden van reguliere mest.