headerfotos

 

 

 

Wanneer een veehouder besluit om op het eigen erf een vergistingsinstallatie te plaatsen; dan neemt de geuremissie op die locatie over het algemeen af. Dit komt omdat vergistte mest (digestaat) minder sterk ruikt dan gewone mest. Als digestaat op het land uitgereden wordt, ruik je dit dus minder goed.

De installatie zelf is luchtdicht uitgevoerd en is daarom geurloos. Alleen bij het lossen van biomassa en het voeden van de installatie kan geur vrijkomen. Bij zeer grote installaties wordt daarom ook wel gebruik gemaakt van een loshal waarvan de lucht afgezogen en gewassen wordt. Hierdoor wordt de geuremissie van de installatie gereduceerd tot bijna nul. Bij installaties op boerderijschaal is de geuroverlast met name afhankelijk van de beheerder. Bij goed beheer is de geuroverlast minimaal (vergelijkbaar met een normale, goed beheerde boerderij).