headerfotos

Een vergistingsinstallatie produceert geluid. De belangrijke bronnen zijn:

  1. Een gasmotor met generator; meestal opgesteld in een geluidsisolerende container.
  2. Eventueel gebruikte ventilatoren (om de gasmotor te koelen of lucht af te zuigen van een luchtwasinstallatie)
  3. Vrachtwagens