headerfotos

Niet alle co-substraten mogen ingezet worden bij co-vergsiting. De overheid heeft een lijst opgesteld met co-substraten die wel zijn toegestaan. Dit is de zogenaamde positieve lijst. Deze lijst is opgesteld om te voorkomen dat er ongewenste stoffen in het digestaat komen en deze worden uitgereden over het land. De positieve lijst van maart 2011 is hieronder te downloaden. Indien er nieuwe inzichten onstaan worden af en toe worden er aanpassingen aan deze lijst gedaan. Download de meest recente versie.