headerfotos

Voor een vergistingsinstallatie zijn verschillende vergunningen benodigd. Een overzicht hiervan is weergeven op de website http://www.vergunningswijzerbiogas.nl/. Het bureau INFOMIL heeft verder onlangs een nieuwe Handreiking uitgegeven voor initiatiefnemers en vergunningverleners.