headerfotos

Ja, een biogasinstallatie levert ook voordelen op voor de omgeving:

  1. Goedkope warmte
    Wanneer een vergistingsinstallatie gecombineerd wordt met een WKK dan is er veel warmte over. Het kan interessant zijn om als buren gebruik te maken van   die warmte en zelf geen aardgas meer te gebruiken voor de verwarming of het warme water. Deze warmte is overigens ook erg duurzaam omdat het restwarmte is en bovendien vrijkomt bij de opwekking van duurzame energie.
  2. Minder geuroverlast bij aanbrengen digestaat op land
    Omdat digestaat nauwelijks methaan of ammoniak bevat, stinkt het minder dan mest wanneer dit over het land uitgereden wordt.
  3. Afzet van mest/afval uit de landbouwIndien u een agrarisch bedrijf heeft dan is het wellicht mogelijk om mest of andere reststromen te laten afnemen door de vergistingsinstallatie.
  4. Duurzame energie
    In 2008 werd er door alle Nederlandse agrarische vergistingsinstallaties samen 369 GWh aan elektriciteit geproduceerd (CBS). Dit is genoeg voor ongeveer 110.000 huishoudens.