headerfotos

Wanneer een gasmotor uitvalt, dan kan het biogas nog enige tijd gebufferd worden in de ruimte boven de vergisters. De beheerder van de biogasinstallatie heeft er belang bij dat er stroom opgewekt wordt; dus er zal zo snel mogelijk (vaak binnen 24 uur) een vervangende gasmotor geleverd worden.

Mocht de buffercapaciteit van de vergister niet voldoende zijn, dan zal het gas afgefakkeld worden (het is beter om het gas om te zetten naar CO2 dan dat er methaan in de atmosfeer komt).