headerfotos

Vaak wordt behalve mest van het eigen bedrijf ook mest van andere bedrijven vergist. In de vergistingstank wordt de mest ongeveer 30 dagen op bijna 40 ⁰C gehouden waardoor veel ziektekiemen sterven. De kans op verspreiding van ziektes is dus lager dan bij de normale mesthandel waarbij ook mest van meerdere leveranciers verzameld wordt en afgezet bij meerdere klanten.