headerfotos

Vergisting is duurzaam. Het plantaardig materiaal dat meevergist wordt, groeit snel (binnen een jaar) en neemt tijdens de groei evenveel CO2 op als dat er bij het verbranden van biogas vrij komt. Het vergisten van plantaardig materiaal is dus CO2 neutraal.

Het vergisten van mest levert zelfs extra CO2 winst op. Mest vergist van nature namelijk ook en stoot dan methaan uit. Methaan is ook een broeikasgas maar werkt 20 keer sterker dan CO2. In een vergister wordt het methaan opgevangen en benut waarbij CO2 vrijkomst. Het veel schadelijker methaan komt dus niet in de atmosfeer terecht.

Als het gaat om het broeikaseffect is vergisting daarom gunstiger voor het milieu dan windturbines of zonnepanelen.