headerfotos

BEON deelnemers zijn van harte uitgenodigd voor bespreking van het actieplan vergisting op woensdag 9 januari om 15 u bij Cogas in Almelo. De kerngroep is druk bezig met het afronden van de laatste onderdelen. Het concept zal door Berry de Jong (CCS) worden gepresenteerd.  Enkele belangrijke speerpunten zijn:

  • Onderbouwing voor een betere SDE+ vergoeding
  • Een voortrekkersrol van de provincie bij het vinden van geschikte locaties
  • Het zorgdragen voor betere en snellere vergunningverlening
  • Een actieplan voor het vergisten van alle mest in 2030 en het terugwinnen van nutriënten

 

Op basis van de reacties zal de kerngroep het actieplan afronden voor vaststelling en verspreiding. Laat alvast weten of je komt.

 

Verder nog dit: de organisatie kan terugkijken op een goede gezamenlijke bijeenkomst twee weken geleden met het programmateam van Mest-op-maat en Mineral Valley. Presentaties zijn down te loaden via de website.