headerfotos

In het kader van het Cascade project Hochlastvergarung organiseert BEON een excursie naar een mestverwerkingsinstallatie op de Veluwe (Stroe). Deze installatie is 25 jaar geleden gebouwd. Het gaat om de centrale verwerking van 180.000 ton zeer dunne mest van jonge kalveren van omliggende boerderijen. Een groot deel van de mest wordt per pijplijn aangeleverd. De mest wordt gescheiden en van het vaste deel worden korrels geproduceerd, het water wordt geloosd op het riool. Er vindt geen vergisting plaats.

De excursie vindt plaats op 19 juni om 10.00 u. Het adres is Heetkamperweg 6  te Stroe (NL). Deelnemers BEON van harte welkom. Aanmelden graag bij coordinator@bioenergieclusteroostnederland.nl.