headerfotos

Klik hier voor aanmelden

Combinaties van opwekking en opslag

Op 1 november zal de jaarlijkse Nieuwe Energie Dag Oost-Nederland worden gehouden. Dit jaar zal de dag zich niet alleen richten op bio-energie, maar de breedte ingaan en alle facetten van ontwikkelingen belichten over opwek en opslag van nieuwe energie. Vandaar dat we de naam hebben aangepast.

Toelichting

Voor de verduurzaming van de energievraag moet steeds meer gezocht worden naar combinaties van verschillende duurzame energiebronnen en naar de mogelijkheden om tijdig te schakelen tussen zon & wind, warmte en mobiliteit. Ook biomassa en andere vormen van duurzame energieopslag spelen een belangrijke rol bij het in balans brengen tussen vraag en aanbod van energie. Op onze jaarlijkse Energie dag willen we mooie voorbeelden laten zien van hybride systemen in Oost-Nederland. Waar voorheen de dag zich alleen richtte op bio-energie, gaat het nu vooral om knappe combinaties met andere vormen van duurzame energie.  

Programma

Ontvangst (9.00 – 09.30 u)

Excursies (9.30 – 12.30 u)

 • bezoek aan de Brouwer bio-energiecentrale in Balkbrug. Deze 8 MWth houtgestookte industriele energieinstallatie is vorig jaar in bedrijf genomen en levert een combinatie aan energieproducten: stoom aan Friesland Campina, elektriciteit aan het net en straks warmte aan een drooginstallatie voor diervoer.  
 • bezoek aan de mestvergistingsinstallatie van Nijkamp in Bathmen. Deze installatie is onlangs gebouwd en produceert biogas voor duurzame warmte in Deventer, dikke fractie mest voor op het land, een fosfaat meststof, een stikstofkunstmest stof en een mineraal arme dunne fractie (irrigatiewater).
 • bezoek aan de energieproeftuin in de wijk Berkum bij Zwolle. in deze proeftuin worden verschillende technieken getest om de warmtevoorziening in woningen te verduurzamen.

Lunch (12.30 – 13.15 u)

 • Informatiemarkt

Plenair, in de Statenzaal (13.15 – 14.15 u)

 • Welkom door Bio-energiecluster Oost-Nederland (René Venendaal, bestuur BEON)
 • Programma Nieuwe Energie Overijssel door Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Overijssel
 • Interview Richard van Leeuwen (Saxion) over thema Nieuwe Energie Dag
 • Filmbeelden over verduurzaming energievoorziening van de voedselproductie
 • Paneldiscussie met André van der Zee – met energieproducenten, technologieleveranciers, netwerkbedrijven en eindgebruikers
 • Viering 10-jarig bestaan BEON met Alliantie partijen programma Nieuwe Energie Overijssel

Parallelsessie 1: Hybride warmtesystemen (15.00 – 16.30 u) (Richard van Leeuwen)

In deze sessie komen voorbeelden uit Almelo, Hengelo en Ede aan de orde van fraaie combinaties van verschillende energiebronnen en buffersystemen voor de verduurzaming van de warmtevoorziening voor bedrijven en woningen. Warmtebedrijven bouwen aan smart grids en laten zien hoe warmte van verschillende temperatuur efficient ingezet kan worden voor industrie en ruimteverwarming.

 • Biogas, groen gas en houtpellets met buffer voor warmtenetwerk Almelo (Martijn Kolkman, Cogas)
 • Uitkoppeling van industriële restwarmte van Akzo Nobel voor het warmtenet (Brenda Schoumans, Alliander duurzame gebiedsontwikkeling)
 • Smart grid met diverse duurzame invoedbronnen (MPD, Ede)

Parallelsessie 2: Balanceren op het gas- en elektriciteitsnet (Frans Feil)

In deze sessie komen voorbeelden aan de orde van invoeding van verschillende vormen van energie op het electriciteit- en gasnet. Welke mogelijkheden heeft een netbeheerder om balans te houden op het net? Welke practische oplossingen worden al toegepast? Ook worden de mogelijkheden besproken voor opslag en omzetting in andere vormen van energie, met voorbeelden uit Duitsland en eigen land. 

 • Invoeding van nieuwe energie: zon, wind en groen gas (Jur Hofsteenge, Enexis)
 • Opslag zonne-energie in Heeten (team Dominique Doedens)
 • Balanceren en mobiliteit in Duitsland, samenvatting themadag Steinfurt (Elmar Brügging, Fachhochschule Munster)

Parallelsessie 3: Combinaties van energie en materialen (Astrid Pap)

In deze sessie komen actuele projecten naar voren die afgelopen jaar zijn gerealiseerd. Twence, als grootste producent van duurzame energie in Oost-Nederland, laat zien dat met een combinatie van energiebronnen duurzame warmte en elektriciteit opgewekt kan worden. Ook worden plannen gepresenteerd voor de inzet van CO2 bij tuinders. De laatste twee presentaties gaan over de beschikbaarheid van vers biomassa materiaal voor energie en materialen uit bos- en landschapsbeheer en de lokale productie van houtpellets in Overijssel.

 • Zon, afval en bio-energie, met terugwinning van CO2 en materialen (Leendert Tamboer, Twence)
 • Energie en materialen uit bos- en landschapsbeheer Overijssel en Gelderland (Martijn Boosten, Probos en David Borgman (Borgman Beheer))
 • Productie van pellets van lokale reststromen landschapsonderhoud (Patrick Bergman, Streekpellets)

Vrolijke afsluiting tijdens de borrel, in de Foyer (vanaf 16.45 u)

Aanmelding

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Registratie verplicht. Klik hier voor aanmelden.

 Credits

De voorbereiding van dit event is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het EFRO programma.