headerfotos

Op 1 november zal de jaarlijkse Bio-energiedag Oost-Nederland worden gehouden. Dit jaar zal de dag zich niet alleen richten op bio-energie, maar de breedte ingaan en alle facetten van duurzame energie ontwikkelingen belichten. Daarbij zal ook ingegaan op de omzetting van de ene energiesoort in de andere om meer balans te brengen in vraag en aanbod van energie.