headerfotos

Op vrijdag 17 november wordt een belangrijke mijlpaal gevierd in het verduurzamen van het warmtenet in Hengelo. Dankzij de hoofdleiding die AkzoNobel sinds kort verbindt met het warmtenet, wordt straks ook industriële restwarmte benut voor het verwarmen van huizen en bedrijven. Hierdoor is de warmte die Warmtebedrijf Hengelo levert een stuk duurzamer. Daarnaast draagt de aansluiting van het bronnet op het warmtenet bij aan een versnelde verduurzaming van de innovatiecampus High Tech Systems Park (HTSP).

Warmtenetten zijn belangrijk voor de verduurzaming van de warmtevoorziening. Samen met het innovatiecluster Piobneering werkt BEON aan een duurzame warmtevoorziening, ook met de inzet van biomassa.