headerfotos

Informatieavond biogas

Deze bijeenkomst is een verdieping van de bijeenkomst over duurzame energie van 26 januari, maar is zeker ook interessant wanneer u hier niet bij aanwezig bent geweest. De avond is zowel bedoeld voor potentiële producenten van biogas, als voor ondernemers of inwoners die biogas willen afnemen.

Biogas: energiebron van de toekomst

Biogas wordt gezien als belangrijke bron van energie in de toekomst. Met het gas kan elektriciteit en warmte worden opgewekt en kan aardgas worden vervangen. Dit maakt het bij uitstek interessant voor bedrijven met een grote energiebehoefte. Donderdag 5 oktober gaan we dieper in op de ontwikkelingen rond biogas. Aan bod komen onderwerpen als de actuele stand van zaken en ontwikkelingen rond mestvergisting, mogelijkheden voor verwerking en het belang voor milieu, duurzame energieproductie en een vitaal platteland.

Bijeenkomst 5 oktober

De bijeenkomst wordt geleid door Frans Feil, coördinator van het Bio-energiecluster Oost-Nederland (BEON). BEON is een samenwerkingsverband van 25 bedrijven en kennisinstellingen in Oost-Nederland. De belangrijkste spelers op het gebied van mestvergisting zijn in het cluster verenigd en zijn deze avond aanwezig. Aan informatietafels praten ze u bij over specifieke aspecten van vergisting en de realisatie van nieuwe projecten. Ook de provincie Overijssel is aanwezig. De provincie werkt samen met gemeenten, netwerkbedrijven, BEON en andere maatschappelijke partners, aan het Nieuwe Energieprogramma Overijssel. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor mestvergisting.

Programma

Het programma is als volgt:

19.30                     Welkom

19.45                     Inleiding door Frans Feil (BEON)

20.15                     Pauze

20.30                     Informatietafels

(a) technisch/financieel advies (CCS/ Stimuland),

(b) biogasnetwerk (Cogas),

(c) mestverwaarding (Twence),

(d) Nieuwe Energie (provincie Overijssel) en

(e) excursies (BEON)   

21.30                     Afsluiting met netwerkborrel

Organisatie

De organisatie is in handen van de samenwerkende gemeenten in Noord-Oost Twente: Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland en Losser. De avond is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het EFRO programma GO-Duurzaam van BEON en Pioneering.

Aanmelden

We zien u graag op 5 oktober. De bijeenkomst wordt gehouden in de Methoeve, Gunnerstraat 39 in Weerselo. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Bram Hendriks, b.hendriks@oldenzaal.nl.